q Screen Man: de la pantalla al titella - TIAN GOMBAU-COMPANYIA DE TEATRE