"SABATES NOVES"-MOSTRA DE TEATRE D'ALCOI: 9H30 i 11h