"SABATES NOVES"-FIRA DE TEATRE DE TITELLES DE LLEIDA: 12h, 16h45, 18h30