SABATES NOVES-TEATRE PRINCIPAL DE CASTELLÓ: 9h30 i 11h