Avis legal

La comunicació amb EL TEATRE DE L’HOME DIBUIXAT, a través de la seua adreça de correu electrònic, ja siga a través dels formularis presents en este web site o de l’enllaç al seu e-mail present en el mateix, suposa el consentiment expresse perquè les seues dades personals siguen incorporats a fitxers de titularitat EL TEATRE DE L’HOME DIBUIXAT, la direcció de les quals és:

EL TEATRE DE L’HOME DIBUIXAT
964284991
teatre@homedibuixat.com

Les dits dades seran tractats per esta davall la seua responsabilitat amb la finalitat de resoldre les consultes plantejades, tenint l’interessat dret d’accés, rectificació, cancelalació i oposició respecte a les dades personals que consten en els expressats fitxers, podent revocar el seu consentiment per escrit en qualsevol moment (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal).