Ajudes i subvencions

En virtut de l’acompliment de l’article 3.2 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació (DOGV 7500, 08.04.2015), informem que:

EL TEATRE DE L’HOME DIBUIXAT S.L.U amb domicili social a Camí Primer Canal, 15, A-1, 12100 Castelló de la Plana amb CIF nºB12373908 ha sigut beneficiari de la subvenció concedida per l’Institut Valencià de Cultura-Generalitat Valenciana, corresponent a l’any 2020, en la modalitat Gira d’Espectacles de Teatre i Circ, amb un import de 16.319€