"SABATES NOVES"-L'HORTA TEATRE-VALÈNCIA: 10h, 11h30